GIS

400dpiLogoCropped noshadow

GIS (Garp Integration Service) är en modul som kan installeras för att hjälpa Garp att kommunicera med andra system. Det som sker är att GIS lägger sig som en tolk mellan Garp och det system som vill kommunicera med Garp. I branschen för integration har det vuxit fram en standard som i princip alla system använder sig av för kommunikation, ett internationellt språk kan man kallar det.

Kort om tekniken

Om vi berör teknik väligt kort så består detta språk av några olika delar, och det man oftast talar om är JSON/XML (hur data tolkas), REST/SOAP (hur data skickas) och SOA (på vilket sätt tjänsten är tillgänglig). Det vanligaste idag är JSON/REST i en SOA baserad form, och det är så kommunikationen fungerar bäst idag, men GIS klarar även av andra standarder som data i XML format och att skicka det över SOAP. Talar ni med någon om integration så kommer detta att vara vanligt förekommande termer. Nu är vi klara med det tekniska.

Hur fungerar det?

Ni installerar GIS hos er, på en maskin som både Garp och det system som skall integrera mot Garp kommer åt. Det kan vara en maskin internt hos er, om båda systemen ligger internt, men det kan också vara på en webbserver om man har behov av att kommunicera med GIS på distans. GIS ligger sedan som en tolk mellan Garp och det integrerande systemet och kan skicka data mellan varandra. GIS byggs hela tiden ut med nya funktioner men det finns redan nu en ganska stor bas med standard funktioner. Så med GIS kan man hantera kunder, artiklar, order, inköp, leveranser, frakthantering (t ex koppling mot Logtrade), flerlager, material & operationer, reskontra m.m.

GIS är redan ordentligt utbyggd med standardfunktioner för dessa delar, där man kan läsa, lägga till, uppdatera och radera poster i dessa register. Man kan genomföra leveranser av order, inköp, kommunicera med Logtrade eller annat fraktsystem, skapa attestflöde, rapportera operationer och material, och så mycket mer. Allt som man kan göra i garp kan man göra i GIS, även om precis alla funktioner inte är utbyggda i GIS, men saknar ni något så är det alltid möjligt att lägga till.

Dokumentation

Alla funktioner i GIS är automatiskt dokumenterade för att utvecklare hos en integratör skall kunna se och förstå vad som förväntas av en funktion. Vi upprätthåller också en egen dokumentation som är mer förklarande där vi mer detaljerat beskriver funktionerna, denna dokumentation kommer senare an den automatiska dokumentationen, men den uppdateras regelbundet.

Hur får man reda på mer om GIS?

Vi har valt att ha en leverantör av GIS och det är GC Solutions AB. De är det största GarpCentret och de som har flest och bäst konsulter, så valet var enkelt. Vill ni veta mer om GIS så kontakta GC Solutions eller kontakta oss via mail (se uppgifter längst ner ) eller via vårt kontaktformulär på förstasidan så återkommer vi till er.